Sèrie - Els uns als altres -

Propòsit:
Aquesta sèrie pretén reforçar el concepte d’església com a comunitat terapèutica en un context de crisi social, econòmica i sobre tot espiritual. Entenem que l’església va ser dissenyada precisament per ser testimoni del regne de Déu i específicament a partir de ser una comunitat “terapèutica els uns als altres”.

Objectiu general:
Se d’estímul a cada membre perquè entengui la importància de fer comunitat, de viure la comunitat edificant els uns al altres, com a base de testimoni significatiu en l’entorn on estem.

CapítolPredicadorTítol Data
0Andreu DionísIntroducció 30-09-2012
1Lídia GonzàlezEstimant-nos07-10-2012
2António CruzCada uno según el don recibido14-10-2012
3Andreu DionísPerdonant-se21-10-2012
4Javier GarcíaLlevad las cargas28-10-2012
5Yolanda SantolariaOrad unos por otros04-11-2012
6Andreu DionísAcceptant-nos11-11-2012
7Ruth GiordanoConsoleu-vos18-11-2012
8Javier GarcíaAnimaros unos a otros
Video referenciado
25-11-2012